KALENDARZ MATURZYSTY na rok szkolny 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2016 r.

Nowy Rok: 1 stycznia 2017 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych: 28 kwietnia 2017 r.


FERIE ZIMOWE z podziałem na województwa

16 – 29 stycznia 2017 r.

• lubelskie
• łódzkie
• podkarpackie
• pomorskie
• śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2017 r.

• podlaskie
• warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

• kujawsko-pomorskie
• lubuskie
• małopolskie
• świętokrzyskie
• wielkopolskie

13 – 26 lutego 2017 r.

• dolnośląskie
• mazowieckie
• opolskie
• zachodniopomorskie


MATURA 2017

Egzaminy pisemne (pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony, dj - poziom dwujęzyczny)

4 maja 2017 r.
• język polski – pp, pr

5 maja 2017 r.
• matematyka - pp
• wiedza o tańcu – pp, pr

8 maja 2017 r.
• język angielski – pp, pr, dj

9 maja 2017 r.
• matematyka – pr
• język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

10 maja 2017 r.
• wiedza o społeczeństwie – pp, pr
• informatyka – pp, pr

11 maja 2017 r.
• język niemiecki – pp, pr, dj

12 maja 2017 r.
• biologia – pp, pr
• filozofia – pp, pr

15 maja 2017 r.
• historia – pp, pr
• historia sztuki – pp, pr

16 maja 2017 r.
• chemia – pp, pr
• geografia – pp, pr

17 maja 2017 r.
• język rosyjski – pp, pr, dj

18 maja 2017 r.
• fizyka i astronomia – pp, pr
• fizyka - pr
• historia muzyki – pp, pr

19 maja 2017 r.

• język francuski – pp, pr, dj

22 maja 2017 r.
• język hiszpański – pp, pr

23 maja 2017 r.
• język włoski – pp, pr

24 maja 2017 r.
• język mniejszości narodowych – pp, pr
• język kaszubski – pp, pr
• język łemkowski – pp, pr
• matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - pp
• historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - pr
• geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - pr
• biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – pr
• chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - pr
• fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych -pr

Egzaminy ustne 4 - 26 maja 2017 r., będą przeprowadzane według harmonogramów szkolnych.


Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym

1 czerwca 2017 r.
• język polski – pp, pr

2 czerwca 2017 r.
• matematyka – pp, pr

5 czerwca 2017 r.
• język angielski – pp, pr, dj

6 czerwca 2017 r.
• historia – pp, pr
• filozofia – pp, pr
• historia muzyki –pp, pr
• informatyka – pp, pr

7 czerwca 2017 r.
• język niemiecki – pp, pr, dj

8 czerwca 2017 r.
• biologia – pp, pr
• język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

9 czerwca 2017 r.
• historia sztuki – pp, pr
• wiedza o społeczeństwie – pp, pr

12 czerwca 2017 r.
• chemia – pp, pr
• geografia – pp, pr
• wiedza o tańcu – pp ,pr

13 czerwca 2017 r.
• język rosyjski – pp, pr, dj
• fizyka i astronomia – pp, pr
• fizyka – pp, pr

14 czerwca 2017 r.
• język francuski – pp, pr, dj

16 czerwca 2017 r.
• język hiszpański – pp, pr, dj

19 czerwca 2017 r.
• język włoski – pp, pr, dj

20 czerwca 2017 r.
• język mniejszości narodowych – pp, pr
• język kaszubski – pp, pr
• język łemkowski – pp, pr
• zadania w języku obcym (dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym)


Terminy dodatkowe egzaminów ustnych wyznaczono na 1 - 20 czerwca 2017 r., będą przeprowadzane według harmonogramów szkolnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.


Sesja poprawkowa

Część pisemna: 22 sierpnia 2017 r.

Część ustna: 23 - 25 sierpnia 2017 r.