Administracja publiczna

Studia na kierunku administracja publiczna mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.


Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
20-031 Lublin , pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Komentarze (0)

Brak komentarzy