Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Studenci kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka uczą się rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej automatyzacji i robotyki. Uzyskują wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie wykorzystania właściwych metod projektowania i konstrukcji układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz oprogramowania robotów i zautomatyzowanych centrów obróbczych.

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • komputerowe systemy automatyki
 • robotyka i systemy decyzyjne.

Dla kogo studia na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Studia wybierają osoby o predyspozycjach technicznych, umysłach ścisłych.

Przydatne cechy to dokładność, precyzja, samodzielność i kreatywność.

Program kształcenia na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy programowania
 • analiza matematyczna
 • hipertekst i hipermedia
 • metody probabilistyczne i statystyka
 • przyrządy półprzewodnikowe
 • obwody i sygnały
 • technika cyfrowa
 • układy elektroniczne
 • zasady optymalizacji w automatyce
 • przetwarzanie sygnałów
 • podstawy robotyki
 • sztuczna inteligencja w automatyce
 • sterowanie analogowe
 • mechatronika
 • algorytmy obliczeniowe
 • bazy danych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Na tym kierunku punktowane będą:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka albo informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka

Absolwenci zatrudniani są:

 • przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowaniu komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowaniu złożonych systemów inżynierskich.

Są przygotowani do pracy w przemyśle na stanowiskach związanych z utrzymaniem zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz komputerowych systemów zarządzania obiektami przemysłowymi lub usługowymi, jak również z programowaniem sterowników przemysłowych i komputerów.

Opinie o kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka
Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka, cybernetyka i robotyka
W których miastach można studiować kierunek automatyka, cybernetyka i robotyka
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie