Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa przybliża wiedzę z zakresu informatyki, regulacji automatycznej, robotyki, analizy sygnałów, algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.

Studenci uczą się korzystania z układów automatyki oraz sprzętu komputerowego i użytko- wania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego.

Poznają zasady eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń
 • automatyka i sterowanie w energetyce.

Dla kogo studia na kierunku automatyka przemysłowa

Kandydaci na studia to przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, nie mające trudności w nauce takich przedmiotów jak fizyka, matematyka.

Zmysł technologiczny, zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami sterującymi, kreatywność techniczna i chęć stałego poszerzania wiedzy stanowią przesłankę do wyboru tego kierunku.

Program kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy metrologii
 • algebra z geometrią analityczną
 • obwody elektryczne
 • sieci komputerowe
 • grafika inżynierska
 • programowanie w języku C
 • analiza matematyczna
 • czujniki i przetworniki
 • obwody elektryczne i magnetyczne
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • bezpieczeństwo elektryczne
 • podstawy robotyki
 • podstawy automatyki
 • sterowniki programowalne
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • energoelektronika
 • napęd elektryczny
 • napędy robotów i obrabiarek
 • metody numeryczne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka przemysłowa

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka.
Perspektywy pracy po kierunku automatyka przemysłowa

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przykładowo w:

 • przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym
 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle budowy maszyn, metalurgicznym
 • przemyśle spożywczym oraz ochrony środowiska.

Mogą pracować w charakterze projektantów i konstruktorów elementów i systemów automatyki, monitorowania i diagnostyki, jako programiści i integratorzy robotów przemysłowych, konsultanci ds. technicznych, specjaliści w instytucjach naukowo - badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych, inżynierowie utrzymania ruchu.

Opinie o kierunku automatyka przemysłowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku automatyka przemysłowa
Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka przemysłowa
W których miastach można studiować kierunek automatyka przemysłowa
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie