Bankowość i finanse cyfrowe

Na kierunku bankowość i finanse cyfrowe studenci kształcić się będą z takich dziedzin jak: bankowość, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, rachunkowość, analiza finansowa, gospodarka cyfrowa czy techniki informatyczne.

Atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia łączący kwalifikacje z zakresu finansów z kompetencjami cyfrowymi. Przewidziano dwie specjalności: bankowość 3.0 oraz IT w finansach.

Absolwenci kierunku bankowość i finanse cyfrowe będą mogli znaleźć pracę w wielu obszarach gospodarki, m.in. w bankach, firmach konsultingowych czy podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy