Jakiego kierunku studiów szukasz?

Big data analytics

Kierunek Big Data Analytics pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy dużych zbiorów danych i modelowania układów złożonych.

Interdyscyplinarne studia na pograniczu fizyki układów złożonych, informatyki i matematyki wpisują się w najnowsze trendy światowe.

Przygotowują kreatywnych specjalistów, znających nowoczesne algorytmy i metody informatyczne, potrafiących stosować w badaniach modele i metody fizyczne, którzy będą przygotowani do pracy w zespołach zajmujących się analizą dużych zasobów danych.

Przygotowują do uczestnictwa w badaniach naukowych w dziedzinie układów złożonych oraz w informatyce w dziedzinie analizy dużych zbiorów danych.

Kierunek realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.

Studia prowadzone są w języku angielskim.


Dla kogo studia na kierunku big data analytics

Studia przewidziane są dla osób z tytułem inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów tylko o profilu ogólnoakademickim: nauki ścisłe, Fizyka, Fizyka Techniczna, Fizyka komputerowa, Inżynieria kwantowa, Informatyka, Informatyka stosowana, Matematyka, Matematyka stosowana, Matematyka i statystyka, Astronomia, Automatyka i robotyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika, Teleinformatyka.

Program kształcenia na kierunku big data analytics

Wybrane przedmioty:

 • Elements of Probability
 • Statistical Physics
 • Introduction to Complex
 • Programming and Classification
 • Stream Programming
 • Advanced Topics in Algebra
 • Differential Equations
 • Functional Programming
 • Big Data Algorithms
 • Nonlinear Dynamic.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku big data analytics

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • oceny na dyplomie
 • średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.
Perspektywy pracy po kierunku big data analytics

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • Analityk big data
 • Analityk data mining
 • Specjalista ds. big data
 • Data researcher
 • Data scientist
 • Konsultant ds. analizy danych
 • Specjalista ds. analizy danych
 • Statystyk biznesowy.
Opinie o kierunku big data analytics
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku big data analytics
Jakie uczelnie oferują kierunek big data analytics
W których miastach można studiować kierunek big data analytics
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie