Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i inżynieria materiałów

Studia na kierunku Chemia i Inżynieria Materiałów są ukierunkowane na technologię produkcji różnorodnych materiałów, badania ich struktury i właściwości oraz zastosowania praktyczne.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych i tradycyjnych metod wytwarzania, modyfikowania i badania takich materiałów, jak: polimery, elastomery, materiały hybrydowe, kompozyty, materiały ceramiczne, biomateriały, metale, zaawansowane materiały elektroniczne i materiały dla fotowoltaiki.

Absolwent zyskuje umiejętności w obsłudze nowoczesnej aparatury i urządzeń typu: DSC, TG, DMTA, AFM, druk 3D, lasery, wytłaczarki dwuślimakowe, reometry, techniki obrazowania.

Specjalności na kierunku Chemia i Inżynieria Materiałów:

 • Inżynieria i technologia polimerów
 • Metalurgia chemiczna i korozja metali
 • Zaawansowane materiały funkcjonalne

Czego się nauczysz na kierunku Chemia i Inżynieria Materiałów?

 • Rozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, w tym nanotechnologii, opisywać je i wyjaśniać,
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii i inżynierii materiałowej (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych)
 • Poszukiwać nowych rozwiązań technicznych, projektować nowe materiały.
Dla kogo studia na kierunku chemia i inżynieria materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku chemia i inżynieria materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i inżynieria materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku chemia i inżynieria materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku chemia i inżynieria materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku chemia i inżynieria materiałów
Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i inżynieria materiałów
W których miastach można studiować kierunek chemia i inżynieria materiałów
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie