Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu dedykowany jest kandydatom, którzy pragną zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) oraz szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii: chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy organicznej jak i nieorganicznej.

Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Zdobywają wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym.

Wiedza teoretyczna wspierana jest zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi.

Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu. W toku studiów słuchacz poznaje narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych, służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.

Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.


Dla kogo studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z branżą kosmetyczną i farmaceutyczną, ta propozycja kształcenia może Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W programie studiów przewidziano zagadnienia takie, jak:

 • Chemia ogólna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Receptura kosmetyków
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Praktyki zawodowe kierunkowe
 • Komputerowe wspomaganie produkcji
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów maturalnych: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Jakie uczelnie oferują kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
W których miastach można studiować kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie