Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektromobilność

Studia na kierunku Elektromobilność mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują praktyczne zastosowania matematyki i informatyki oraz fizyki i chemii, szczególnie w odniesieniu do problemów magazynowania energii i wykorzystania ogniw paliwowych.

Jaką wiedzę zyskasz po kierunku Elektromobilność?

Program studiów przewiduje zagadnienia z zakresu: napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne.

Po ukończeniu studiów na kierunku Elektromobilność absolwenci potrafią:

 • projektować i konstruować elektryczne układy napędowe
 • projektować układy energoelektroniczne do efektywnego przetwarzania energii
 • wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania energii elektrycznej
 • projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych
 • projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
 • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.


Gdzie i jaka praca po kierunku Elektromobilność?

Po ukończeniu kształcenia absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w takich miejsccach, jak:

 • biura konstrukcyjne i projektowe zajmujące się układami napędu elektrycznego
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej
 • przedsiębiorstwa serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem układów i systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych.
Dla kogo studia na kierunku elektromobilność
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku elektromobilność
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektromobilność

Szczegółowe zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronach internetowych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku elektromobilność

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • pracownik firm konstrukcyjnych i projektowych
 • specjalista ds. elektromobilności i układów napędu elektrycznego
 • ekspert do spraw sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej
 • pracownik serwisów, zajmujących się eksploatacją pojazdów elektrycznych
 • projektant układów i systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych.
Opinie o kierunku elektromobilność

Kierunek Elektromobilność cieszył się ogromnym zainteresowaniem w rekrutacji na studia 2019/2020. Na jedno miejsce przypadało 15.9 os.

Kierunki pokrewne do kierunku elektromobilność
Jakie uczelnie oferują kierunek elektromobilność
W których miastach można studiować kierunek elektromobilność
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie