Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse i rachunkowość w biznesie

Finanse i rachunkowość w biznesie to kierunek obejmujący zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Studenci uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizowania sprawozdania finansowego, zarządzania finansami i płynnością finansową.

Zdobywają wiedzę z zakresu strategii podatkowych, skutków różnic między prawem bilansowym i podatkowym, opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz zarządzania wspomagającego podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach nonprofit.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • menedżer finansowy
 • rachunkowość i podatki
 • inwestycje i nieruchomości
 • nowe usługi biznesowe.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Przyszli finansiści to osoby o predyspozycjach analitycznych, łatwości przyswajania przedmiotów matematycznych.

Kandydaci powinni być dokładni, skrupulatni, dociekliwi, uporządkowani, myślący strategicznie.

Ważna jest też swoboda w przyswajaniu i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

W programie studiów oprócz zajęć ogólnoekonomicznych znaczną grupę stanowią przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.

Duży nacisk kładziony jest na praktykę.

Organizowane są zajęcia warsztatowe, pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Kandydaci przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka obcego
 • przedmiotu wybrane spośród: geografia, historia, wos.
Perspektywy pracy po kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Absolwenci finansów i rachunkowości w biznesie przygotowani są do pracy w:

 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 • firmach leasingowych
 • firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • centrach usług finansowych
 • biurach nieruchomości
 • firmach deweloperskich
 • kancelariach rzeczoznawców majątkowych
 • urzędach i izbach skarbowych.
Opinie o kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Studia mają charakter praktyczny.

Przygotowują specjalistów w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry nie maleje.

Wysokie kompetencje i doświadczenie to gwarancja satysfakcjonujących zarobków w obszarze finansów.

Kierunki pokrewne do kierunku finanse i rachunkowość w biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek finanse i rachunkowość w biznesie
W których miastach można studiować kierunek finanse i rachunkowość w biznesie
Komentarze ()
Mego
Wydaje się, że to typowe studia na finansach i rachunkowości. Inna nieco nazwa nie wnosi raczej nic rewolucyjnego do procesu kształcenia.
04.06.2020
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu