Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISMaP) powstały ze względu na wzajemne przenikanie się nauk przyrodniczych i matematycznych. Umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych programów studiów.

W ramach MISMaP można studiować na dwunastu kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, astronomia, geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, matematyka, informatyka, psychologia.

Każdy student rozpoczynający studia objęty jest opieką profesora reprezentującego kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Ustalają oni wspólnie własny program studiów, na który składają się przynajmniej dwa kierunki. Kształcenie się na MISMaP umożliwia kontakty z wybitnymi pracownikami nauki oraz uczy aktywności i organizacji pracy. Idealnym kandydatem na studia są osoby o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów

 • fizyka ciała stałego, fizyka molekularna, fizyką jądrowa, astrofizyka i kosmologia, cząstki elementarne, nanoukłady i nanotechnologia, chemia organiczna i nieorganiczna, chromatografia, chemia polimerów, chemia kwantowa, chemia leków, fizyka medyczna, biofizyka, ekonofizyka, biotechnologia, biologia środowiskowa, biologia molekularna i genetyka roślin, ekotoksykologia i fizjologia roślin i zwierząt, biocenologia terenów przekształconych przez człowieka, hydrometeorologia, kartografia, globalne zmiany środowiska kuli ziemskiej, turystyka, mineralogia i petrografia, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin, budowa Ziemi oraz ciał pozaziemskich, klimat i jego zmiany, procesy prowadzące do tworzenia się jaskiń i lodowców, modelowanie matematyczne, matematyka w finansach i ekonomii, matematyczne metody informatyki

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze mają na celu wykształcenie absolwentów posiadających interdyscyplinarną wiedzę. Po ukończeniu studiów mają oni podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Studia przygotowują do pracy w placówkach naukowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, szpitalach, firmach medyczno-farmaceutycznych, firmach biotechnologicznych, firmach komputerowych, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie