Jakiego kierunku studiów szukasz?

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - to innowacyjny kierunek studiów opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć pracę w urzędach gminnych, powiatowych, jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę umiejętności w zakresie podstaw ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania, polityki lokalnej i bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania strategicznego, organizacji pozarządowych, marketingu, zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, design management.

Gdzie i jaka praca po kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną?

Po ukończeniu studiów na Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną absolwenci mogą podjąć pracę jako:
 • specjalista w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich,
 • pracownik organizacji rządowej,
 • ekspert w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • pracownik w administracji samorządowej i rządowej, czy firmy konsultingowej.
Dla kogo studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Jakie uczelnie oferują kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
W których miastach można studiować kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie