Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inwestycje i nieruchomości

Studia na kierunku inwestycje i nieruchomości przybliżają mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości i rynków inwestycyjnych.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości.

Poznają wzajemne zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zasady kształtowania wartości przestrzeni.

Studia obejmują takie obszary tematyczne:

 • inwestowanie
 • urbanistyczno-środowiskowe uwarunkowania inwestycji
 • procesy deweloperskie
 • zarządzanie nieruchomościami
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw.
Dla kogo studia na kierunku inwestycje i nieruchomości

To propozycja dla osób, które interesują się powiązaniami między sektorem nieruchomości a rynkiem finansowym i gospodarką.

Studia przewidziane są dla osób przedsiębiorczych, zaradnych, posiadających zmysł analityczny, umiejących skutecznie reagować na zmieniające się trendy czy sytuację gospodarczą.

Program kształcenia na kierunku inwestycje i nieruchomości

Kluczowe przedmioty w programie kształcenia:

 • gospodarka nieruchomościami
 • ocena efektywności inwestycji
 • praktyczne aspekty wyceny nieruchomości
 • podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości
 • podstawy zarządzania nieruchomościami
 • ekonomika produkcji budowlanej
 • zamówienia publiczne
 • prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inwestycje i nieruchomości

Kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku inwestycje i nieruchomości

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradców inwestycyjnych i rynków nieruchomości, zarządców i pośredników oraz analityków inwestycyjnych.

Absolwenci są zatrudniani przykładowo w:

 • biurach pośrednictwa obrotu
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
 • spółdzielniach mieszkaniowych
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości
 • bankach, instytucjach finansowych, konsultingowych
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucjach otoczenia biznesu
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Opinie o kierunku inwestycje i nieruchomości

Dlaczego warto wybrać te studia?

 • Kierunek inwestycje i nieruchomości oferujeunikatowy program zajęć, odwzorowujący trendy edukacyjne w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich.
 • Dominują zajęcia praktyczne, podnoszące konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.
 • Wykładowcami są osoby doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości.
Kierunki pokrewne do kierunku inwestycje i nieruchomości
Jakie uczelnie oferują kierunek inwestycje i nieruchomości
W których miastach można studiować kierunek inwestycje i nieruchomości
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie