Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Kierunek Inżynieria elektroniczna i komputerowa łączy wiedzę z zakresu tradycyjnej elektroniki z informatyką oraz automatyką i robotyką.

Studia kształcą inżynierów, posiadających umiejętności integracji urządzeń i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w tym mikroprocesorowych) w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej. Umiejętności te zawierają m.in. programowanie sterowników PLC, PAC, systemów SCADA oraz systemów robotycznych, uruchamiania i rozruchu systemów sterowania, lokalnego i zdalnego serwisu, zdalnego nadzoru nad pracującymi systemami sterowania produkcji.

Co potrafi absolwent kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa?

 • projektować, realizować, testować i eksploatować układy elektroniczne analogowe, cyfrowe oraz mieszane z wykorzystaniem mikroprocesorów
 • Planować i projektować układy i systemy pomiarowe, optymalizować warunki pomiaru oraz analizować i interpretować wyniki
 • Stosować środki informatyki dla akwizycji pomiarów, sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania, utrzymania systemów automatyki i robotyki przemysłowej z wymianą informacji w oparciu o standardowe protokoły transmisji danych
 • Rozwiązywać zadania obliczeniowe z użyciem komputerowych, przygotowywać, wykonywać i analizować symulacje oraz eksperymenty komputerowe, tworzyć samodzielnie
Dla kogo studia na kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria elektroniczna i komputerowa
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria elektroniczna i komputerowa
W których miastach można studiować kierunek inżynieria elektroniczna i komputerowa
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu