Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i technologie nośników energii

Studenci kierunku Inżynieria i technologie nośników energii poznają zagadnienia z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w tym technologii rafineryjno-petrochemicznej. Uzyskują wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii.

Uczą się projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji oraz inne obliczenia inżynierskie. Poznają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji.

Potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną. Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych. Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku inżynieria i technologie nośników energii

Kierunek dostępny są dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia przede wszystkim na kierunkach: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, chemia budowlana, konserwacja i degradacja materiałów.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i technologie nośników energii

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • analityka techniczna i kontrola jakości
 • technologie rafineryjno-petrochemiczne
 • przesył mediów i energii
 • linie energetyczne i rurociągi
 • projektowanie instalacji przemysłowych i przemysłowa dokumentacja techniczna
 • automatyka i kontrola procesów technologicznych
 • sterowanie procesami technologicznymi
 • podstawy pomiarów przemysłowych i automatyki
 • techniki rozdzielana w przemyśle
 • ekoenergia
 • algorytmy i oprogramowanie do symulacji procesów technologicznych
 • wybrane zagadnienia ochrony środowiska w przemyśle
 • kataliza przemysłowa
 • obliczenia termodynamiczne i kinetyka katalitycznych reakcji chemicznych
 • chemometria w przemyśle.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i technologie nośników energii

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • średnią studiów pierwszego stopnia
 • ocenę na dyplomie
 • zbieżność ukończonego kierunku studiów.
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i technologie nośników energii

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych gałęziach nowoczesnego przemysłu, z ukierunkowaniem na przemysł:

 • rafineryjno-petrochemiczny,
 • gazownictwo i energetykę,

z uwzględnieniem technologii przyjaznych środowisku i wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Opinie o kierunku inżynieria i technologie nośników energii
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i technologie nośników energii
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i technologie nośników energii
W których miastach można studiować kierunek inżynieria i technologie nośników energii
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie