Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka i statystyka

Absolwenci kierunku Matematyka i Statystyka zdobędą umiejętności, które są potrzebne przy ubieganiu się o atrakcyjna pracę w takich dziedzinach, jak: analiza danych (ogólniej, tzw. Data Science), finanse, ubezpieczenia, doradztwo inwestycyjne, technologie informacyjne i badania naukowe.

Jeśli chodzi o perspektywy pracy, to potencjalnymi pracodawcami są: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, firmy zajmujące się technologiami informacyjnymi, firmy produkcyjne, szkoły wyższe i administracja publiczna.

Studia licencjackie na kierunku Matematyka i Statystyka wyposażają swoich absolwentów w szerokie kompetencje w zakresie matematyki i statystyki, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Koncentrują się one wokół dwóch szerokich obszarów wiedzy, które są niezmiernie ważne w zastosowaniach matematycznych: rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne oraz statystyka matematyczna i analiza danych.

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka i Statystyka:

 • Matematyka
 • Statystyka i Analiza Danych

Co będziesz umiał po kierunku Matematyka i Statystyka?

 • Przeprowadzać rozumowania matematyczne z klarowną identyfikacją założeń i wniosków
 • Wykonywać złożone obliczenia,
 • Stosować modele matematyczne i statystyczne potrzebne do matematycznych i statystycznych zastosowań
 • Stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów matematycznych i statystycznych
 • Przeprowadzać statystyczną analizę danych statystycznych
Dla kogo studia na kierunku matematyka i statystyka
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku matematyka i statystyka
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka i statystyka
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku matematyka i statystyka
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku matematyka i statystyka
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku matematyka i statystyka
Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka i statystyka
W których miastach można studiować kierunek matematyka i statystyka
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu