Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn energetycznych przybliżają zasady samodzielnego projektowania obiektów i urządzeń technicznych.

Studenci wykonują obliczenia inżynierskie, analizy podstawowych części maszyn. Opracowują dokumentację techniczną i efektywność funkcjonowania konstruowanych obiektów. Wdrażają nowatorskie metody ulepszeń korzystając z nowoczesnych technologii.

Dostępne specjalności:

 • inżynieria cieplna
 • inżynieria lotnicza.

Na studiach drugiego stopnia:

 • inżynieria i aparatura procesowa
 • inżynieria lotnicza
 • maszyny i urządzenia energetyczne.
Dla kogo studia na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych

Studia przewidziane są dla kandydatów o zainteresowaniach technicznych, umysłach ścisłych, zamiłowaniu do projektowania, wykonywania zadań inżynierskich.

To kierunek dla osób precyzyjnych, dokładnych, odpowiedzialnych, posiadających uzdolnienia manualne.

Program kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • maszynoznawstwo
 • ekologia
 • materiałoznawstwo
 • podstawy wytrzymałości materiałów
 • fizyka
 • miernictwo i systemy pomiarowe
 • analiza matematyczna
 • podstawy mechaniki płynów
 • aeromechanika
 • podstawy automatyki
 • techniki wytwarzania
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych

Podstawą rekrutacji są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • fizyki.
Perspektywy pracy po kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych

Absolwenci studiów zajmują stanowiska inżynieryjne w przedsiębiorstwach branży mechanicznej i energetycznej. Są zatrudniani na stanowiskach średniego szczebla w działach utrzymania ruchu i działach remontowych zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej.

Pracują jako konstruktorzy w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i urządzeń ochrony atmosfery czy inżynierzy-technolodzy produkcji i remontu techniki lotniczej, konstruktor w zakładach lotniczych.

Opinie o kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych
Jakie uczelnie oferują kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych
W których miastach można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie