Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

Studia na kierunku Media Kreatywne to unikalny kierunek studiów dedykowany branży gier, animacji i cyfrowej postprodukcji.

W programie studiów znalazły się wszystkie najpotrzebniejsze zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne związane zarówno z przygotowaniem technologicznym i informatycznym, jak również z zakresu designu i przemysłów kreatywnych.

Specjalności w ramach kierunku Media Kreatywne:

  • Animacja 3D dla filmu i gier
  • Game design
  • 3d Animation and Visual Effects for Film and Games (studia w języku angielskim)

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy