Pedagogika

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, celach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba cierpliwa, lubiąca pracę z ludźmi i dziećmi, potrafiąca przekazywać wiedzę.

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno - filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

W trakcie studiów studenci opanowują praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, wzbogacania oraz doskonalenia swej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego oraz posługiwania się warsztatem diagnostycznym.

Specjalności oferowane na pedagogice:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika artystyczna - muzyka i plastyka
 • opieka dziecięca
 • kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowym (babysitter, au pair)
 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • pedagogika artystyczna z animacją kulturową - muzyka i plastyka
 • edukacja kulturowa
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • opieka dziecięca z wczesną interwencją
 • arteterapia i animacja kultury
 • gerontopedagogika
 • pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym
 • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • pracownik służb społecznych

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku pedagogika

Miejsca, w których absolwent może szukać zatrudnienia: szkolne placówki terapeutyczno-wychowawcze (stanowisko pedagoga szkolnego), świetlice szkolne, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, poradnie (rodzinne, pedagogiczne, zawodowe), domy dziecka, rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, ośrodki opieki i pomocy społecznej, internaty, bursy szkolne, kluby młodzieżowe, schroniska młodzieżowe, stowarzyszenia charytatywne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 170 rekordów.
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 840 53 28,
42-200 Częstochowa , ul. 1 Maja 40
+48 (34) 368 30 53, 368 06 08,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
90-139 Łódź , ul. Narutowicza 86
+48 (42) 642 30 50, kom 791 42 42 42,
80-802 Gdańsk , ul. 3 Maja 25 A
+48 (58) 307 45 45, 722 08 00,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
33-300 Nowy Sącz , ul. Staszica 1
+48 (18) 443 45 45,
41-400 Mysłowice , ul. Powstańców 19
+48 (32) 77 23 701, 77 23 730,
70-952 Szczecin , ul. Monte Cassino 15
+48 (91) 422 04 22,
44-100 Gliwice , ul. Bojkowska 37
+48 (32) 461 21 50,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Słowackiego 114/118
+48 (44) 732 74 00,
43-300 Bielsko-Biała , ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
+48 (33) 815 11 07,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
85-098 Bydgoszcz , ul. M. Piotrowskiego 12-14
+48 (52) 322 0 322,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
32-500 Chrzanów , ul. Janiny Woynarowskiej 1
+48 (32) 623 24 26, 623 51 80,
33-100 Tarnów , ul. Rynek 9 33-100 Tarnów
+48 (14) 621 13 61,
43-382 Bielsko-Biała , ul. Czesława Tańskiego 5
+48 (33) 829 72 12,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
25-666 Kielce , ul. Ponurego Piwnika 49
+48 (41) 345 85 88,
00-389 Warszawa , ul. Smulikowskiego 6/8
+48 (22) 330 57 do 27,
62-510 Konin , ul. Powstańców Wielkopolskich 16
+48 (63) 245 70 08,
85-111 Bydgoszcz , ul. Magdzińskiego 14
+48 (052) 376 21 60; 52 376 21 66,
44-300 Wodzisław Śląski , ul. Wyszyńskiego 41
+48 (32) 453 14 90,
42-200 Częstochowa , ul. Waszyngtona 4/8
+48 (34) 378 41 00,
25-435 Kielce , ul. E. Orzeszkowej 15
+48 (41) 331 12 44,
78-600 Wałcz , ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4
+48 (67) 259 91 62,
26-600 Radom , ul. Wodna 13/21
+48 (48) 363 86 80,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,