Psychokryminalistyka

Kierunek Psychokryminalistyka ma charakter interdyscyplinarny i zawiera elementy wiedzy i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki.

Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte przemocą, przebywają w warunkach izolacji, składają wyjaśnienia i zeznają w sądzie (gdzie duże znaczenie ma rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji).

Program studiów zakłada nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, śledzenie linii życia przestępców, a także poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych.

Studia na psychokryminalistyce nie tylko przygotowują nowy rodzaj wysoko wykwalifikowanej kadry, ale mogą także stanowić dobre uzupełnienie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających lepiej wykonywać już pełnione obowiązki i efektywniej rozwiązywać problemy podopiecznych.

Praca po kierunku psychokryminalistyka:

  • szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości,
  • służba więzienna (pion penitencjarny, pion ochronny, pracownicy ds. postpenitencjarnych),
  • policja ze szczególnym uwzględnieniem służby kryminalnej,
  • instytucje pomocowe (np. MOPS, PCPR),
  • agencje detektywistyczne,
  • straż graniczna,
  • straż miejska,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • sektor ochrony osób i mienia (w tym osoby ubiegające się o licencję 2-go stopnia),
  • szkoły wojskowe.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy