Jakiego kierunku studiów szukasz?

Robotyka i automatyzacja procesów

Studia na kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów przygotowują absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych maszyn i procesów roboczych, robotów i manipulatorów.

Program studiów oparty jest na przedmiotach ogólnych (informatyka, matematyka, fizyka, języki obce) oraz blokach przedmiotów kierunkowych (mechanika, podstawy konstrukcji, podstawy wytwarzania, podstawy automatyzacji, przedmioty elektroniczno-cybernetyczne).

Ostateczne ukształtowanie absolwenta następuje poprzez przedmioty specjalistyczne (np. zaawansowane metody sterowania, teoria i metody optymalizacji, metody i techniki sztucznej inteligencji, sterowniki PLC i in.). Student podczas studiów bierze udział w wycieczkach dydaktycznych i praktykach przemysłowych. Zwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa.

Gdzie i jaka praca po kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów?

Absolwenci kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w przemyśle budowy maszyn i urządzeń, placówkach naukowo-badawczych, biurach projektowych. Po ukończeniu tego kierunku, inżynier będzie stanowić swoisty pomost łączący umiejętności mechanika - technologaz elektronikiem-projektantem systemów sterowania.

Co potrafi absolwent kierunku Robotyka i Automatyzacja Procesów?

 • Konfigurować sprzęt pomiarowy oraz przeprowadzać pomiary z wykorzystaniem systemów komputerowych.
 • Projektować, zestawiać, oprogramowywać, uruchamiać i testować układy automatyki.
 • Sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem automatyki oraz oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie automatyki.
 • Zastosować różne metody przetwarzania sygnałów.
Dla kogo studia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku robotyka i automatyzacja procesów
Jakie uczelnie oferują kierunek robotyka i automatyzacja procesów
W których miastach można studiować kierunek robotyka i automatyzacja procesów
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie