Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Studia inżynierskie na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska przygotowują przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

Na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów i komfort użytkowników, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza,
 • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych,
 • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, Arcadia-Start, Arcadia-InteliCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, Instaltherm HCR i OZC, Arcadia-Thermo, NormaPRO) oraz systemu Building Information Modeling (Arcadia-BIM).

Studenci kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych.

Wykonują projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo, m.in. z wykorzystaniem metod PBL (Problem Based Learning), co pozwala im na przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Jaka praca po kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska?

Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. W trakcie studiów student uzyskuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych.

Ukończenie kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w: biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

Dla kogo studia na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Jakie uczelnie oferują kierunek sieci i instalacje w inżynierii środowiska
W których miastach można studiować kierunek sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Komentarze ()
#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie