Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone

Sustainable Building Engineering / Budownictwo zrównoważone to studia I stopnia realizowane w języku angielskim.

Po ukończeniu studiów absolwent studiów inżynierskich kierunku będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych, wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy audytów energetycznych oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo studia na kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone

Studia przewidziane są dla osób posiadających wiedzę i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki, a także swobodnie posługujących się językiem angielskim.

Istotnie jest zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych oraz zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa, inżynierii środowiska, architektury.

Program kształcenia na kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • matematyka
 • chemia budowlana
 • geometria wykreślna
 • grafika inżynierska
 • fizyka
 • podstawy geologii
 • materiały budowlane
 • mechanika budowli
 • metody obliczeniowe
 • budownictwo zrównoważone
 • projektowanie architektoniczne z elementami BIM
 • komputrowe wspomaganie projektowania z elementami BIM
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone

Rekrutacja odbywa się na podstawie przedmiotów maturalnych:

 • matematyka
 • język obcy
 • język polski.
Perspektywy pracy po kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.

Opinie o kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone
Jakie uczelnie oferują kierunek sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone
W których miastach można studiować kierunek sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone
Komentarze ()
studentka
Kierunek. jak dotąd, dostępny tylko na Politechnice Poznańskiej. Więcej zajęć niż na budownictwie, co się łączy z większym nakładem pracy w ciągu semestrów, więcej programowania, projektów architektonicznych i przedmiotów zwiazanych z termodynamiką.
09.02.2020
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie