Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence to inżynierskie studia realizowane w języku angielskim.

Studenci uzyskują wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z zakresu sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktyczne w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, technik optymalizacji i analizy decyzji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w robotyce.

Studia inżynierskie przygotują studenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania z użyciem popularnych języków programowania, użytkowania systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych oraz szerokiego spektrum systemów informatycznych.

Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.


Dla kogo studia na kierunku sztuczna inteligencja

Candidate’s predispositions:

 • interest in computer science and related branches
 • skill of logical thinking and creativity
 • English language – level B2 (Common European Framework).
Program kształcenia na kierunku sztuczna inteligencja

Wybrane przedmioty:

 • Basic health and safety training
 • Introduction to programming
 • IntroductionTo Artificial Intelligence
 • Physical education
 • Introduction to mathematics for computer science
 • Discrete Mathematics
 • Introduction to mathematics for computer science
 • Computer architecture with low-level programming
 • Operating Systems with Concurrecy Programming
 • ArtificialIntelligence
 • Data Compression Methods
 • Software engineering
 • Internet Applications
 • Spiking neural networks
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuczna inteligencja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki.
Perspektywy pracy po kierunku sztuczna inteligencja

Possible employment:

 • national and international IT corporations,
 • institutions and enterprises using intelligent information technologies,
 • national and international research and development centres,
 • domestic and foreign institutions of higher education.
Opinie o kierunku sztuczna inteligencja
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku sztuczna inteligencja
Jakie uczelnie oferują kierunek sztuczna inteligencja
W których miastach można studiować kierunek sztuczna inteligencja
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie