Szczegółowy opis uczelni

PWSZ w Lesznie

Zdobywanie wiedzy i możliwość sprawdzenia jej w praktyce, umożliwia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, która uzyskała tytuł „Uczelnia Liderów”.

Dysponujemy nowoczesnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz laboratoriami z profesjonalnym wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę badawczą. W nowoczesnym budynku mieści się Biblioteka Uczelniana, której zbiory obejmują ponad 61 tys. tytułów. Niedawno powstała aula wielofunkcyjna, a w niedalekiej przyszłości ma zaistnieć kompleks sportowo - rekreacyjny.

PWSZ w Lesznie daje możliwość samorealizacji poprzez przynależność do kół naukowych. Poza tym istnieje możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, a sportowego ducha rywalizacji w trakcie Rajdu Pieszo – Rowerowego  i licznych zawodów sportowych.

Należy także wspomnieć, o tym, że Uczelnia uzyskała Kartę Erasmusa, która umożliwia wymianę studentów i pracowników dydaktycznych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Finlandii, Austrii, Węgier Włoch i Ukrainy.

Oczywiście nauka to nie wszystko. Wiosną pod patronatem uczelni organizowane są: Festiwal Piosenki Studenckiej, Juwenalia oraz Dni Nauki i Kultury w Lesznie. Jeśli interesuje Cię sport masz możliwość wstąpienia do Klubu Uczelnianego AZS PWSZ, który od 8 edycji mistrzostw akademickich, spowodował że PWSZ im. J. A. Komeńskiego jest najlepszym sportowo PWSZ-etem.

Pomyślne zakończenie studiów nie oznacza wcale rozstania z uczelnią. Jako absolwent masz stały dostęp do Biura Karier, które pomoże Ci wejść na rynek pracy.

JEST WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO PODJĄĆ STUDIA W PWSZ IM. J. A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

 • Nasza Biblioteka posiada bogaty księgozbiór
 • Nasz bufet uczelniany oferuje tanie i dobre posiłki
 • Mamy dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • Nasz Dom studenta posiada 200 miejsc i znajduje się 2 min od uczelni
 • Dysponujemy nowoczesnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz laboratoriami z profesjonalnym wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę badawczą.
 • Jesteśmy Uczelnią Liderów 
 • Jesteśmy w czołówce  rankingu  Perspektyw
 • Nasze koła naukowe - pozwalają rozwijać upodobania w wybranych przez siebie kierunkach i dziedzinach
 • Z dworca PKP i PKS masz 10 min do uczelni
 • Dajemy możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, (studenci współorganizują "Juwenalia", organizują akcje charytatywne oraz osiągają liczne sukcesy naukowe i sportowe)
 • Nasze Biuro Karier aktywnie pomaga studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy
 • Naszymi absolwentami są: szczypiornista - Bartosz Jurecki, Finalistka 
  Miss Polonia 2012  Patrycja Dorywalska
 • Samorząd Studencki reprezentujący środowisko studenckie przed władzami oraz na zewnątrz Uczelni
 • Stały dostęp do Internetu
 • Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus
 • W gronie studentów PWSZ w Lesznie jest Olimpijka z Londynu Młodzieżowa i Akademicka Mistrzyni Świta w Triatlonie – Agnieszka Jerzyk
 • Wspaniała atmosfera, świetni wykładowcy

 

Biuro Karier

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie powstało w 2009 roku jako składowa Działu Promocji i Karier.

Biuro Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci PWSZ im. J. A Komeńskiego w Lesznie mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dzięki nam mogą zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju, dowiedzieć się, jak skutecznie szukać pracy i dzięki temu świadomie dokonywać wyborów, aby realizować się zawodowo.

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać czas podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dostarczamy wiedzy, rozwijamy umiejętności i kształtujemy postawy. Nasze cele realizujemy poprzez trzy podstawowe aktywności: informowanie, szkolenia i doradztwo zawodowe.

Misją Biura Karier jest aktywne:

 • wspieranie studentów i absolwentów w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy oraz rozwoju zawodowym.
 • wspieranie pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, spośród naszych studentów i absolwentów.

Biuro Karier swoje usługi dla studentów, absolwentów oraz pracodawców świadczy BEZPŁATNIE.

 

Kontakt:

e-mail: bk@pwsz.edu.pl

www.bk.pwsz.edu.pl

gadu-gadu: 6252597

tel. 65 / 525 01 40

 

Rekrutacja na studia

ETAP I

1. Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

Kandydat na studia stacjonarne, niestacjonarne i pomostowe dokonuje rejestracji na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniająckwestionariusz:

 • wprowadzenie danych osobowych;
 • wybór kierunku studiów;
 • wprowadzenie wyników maturalnych;
 • deklaracja wyboru języka obcego;

Wydruk podania na studia możliwy jest po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane podczas rejestracji.

Przy wyborze więcej niż jednego kierunku studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.

Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:

 • Wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
 • Wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku studiów,
 • Dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku studiów.

ETAP II

1. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu pojawia się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym.

2. Po zakwalifikowaniu na dany kierunek studiów kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie ustalonym przez Uczelnię.

ETAP III

Ogłoszenie wyników przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne.  Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym, a  pisemna decyzja wysyłana jest pocztą do kandydata.

Przejdź do systemu rekrutacji elektronicznej

 • Zasady rekrutacji – studia stacjonarne

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja2013/zasady-rekrutacji-studia-stacjonarne

 • Zasady rekrutacji – studia niestacjonarne

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja2013/zasady-rekrutacji-studia-niestacjonarne

 • Terminy rekrutacji

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja2013/terminy-rekrutacji

 • Wymagane dokumentu

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja2013/wymagane-dokumenty

 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Adres: ul. Mickiewicza 5; 64-100 Leszno;

Telefon:  65 529 60 60

strona uczelni www.pwsz.edu.pl

email rekrutacja@pwsz.edu.pl 

 

Instytuty:

Instytut Ekonomii i Turystyki

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Pedagogiczny

Instytut Politechniczno-Rolniczy

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

 

Facebook: http://www.facebook.com/PWSZ.Leszno

 

Studia Podyplomowe, kursy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie posiada szeroka ofertę studiów podyplomowych oraz kursów.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 • Animacja w pedagogice czasu wolnego dla nauczycieli
 • Arteterapia
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Przyroda dla nauczycieli
 • Studia pedagogiczne - kwalifikacyjne
 • Socjoterapia
 • Technika dla nauczycieli
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

OFERTA KURSÓW 

 • Emisja głosu dla nauczycieli
 • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Rekreacja ruchowa ze specjalnością aerobik
 • Rekreacja ruchowa ze specjalnością nordic walking
 • Wychowawca kolonijny
 • Postępowania w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego
 • Kurs dla agentów nieruchomości i asystentów biur obrotu nieruchomościami
 • Warsztaty dziennikarskie – nowe media
 • Techniki współczesnej komunikacji – pisanie akademickie.
 • Sieci komputerowe dla nieinformatyków
 • Kinesiotaping z elementami terapii tkanek miękkich. Poziom pierwszy: kończyna dolna.
 • Masaż Terapeutyczny w Dolegliwościach Bólowych Kręgosłupa. Techniki stabilizacji. Terapia punktów spustowych. Terapia powięzi.

 

Oferta Kształcenia

Oferta studiów 2016/2017

STUDIA LICENCJACKIE

Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• bezpieczeństwo publiczne

• zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo militarne

Budownictwo (studia stacjonarne i dualne)

Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• e-biznes
• ekonomia menedżerska
• ekonomika sektora publicznego
• gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

Europeistyka (studia stacjonarne) – możliwość rekrutacji do dnia 24 lipca 2016 roku
• nowe media i komunikacja społeczna
• administracja samorządowa
• język i komunikacja w biznesie

Filologia
• język angielski (studia stacjonarne i niestacjonarne)
- specjalność filolog w biznesie
- specjalność nauczycielska
• język hiszpański (studia stacjonarne i niestacjonarne)
- specjalność kulturowo – tłumaczeniowa z językiem angielskim
- specjalność nauczycielska
• język niemiecki (studia stacjonarne)
- specjalność filolog w biznesie
- specjalność nauczycielska

Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika (studia stacjonarne)
• andragogika społeczna (pedagogika opieki nad osobami starszymi)
• pedagogika opiekuńcza z terapią zajęciową
• wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
• wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
• aeroturystyka
• hotelarstwo i gastronomia
• multimedia w turystyce
• planowanie turystyczne

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
• wychowanie fizyczne i aktywność ludzi starszych
• wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym
• wychowanie fizyczne osób niepełnosprawnych
• wychowanie fizyczne z fitnessem i tanecznymi formami ruchu
• wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną

STUDIA INŻYNIERSKIE

Elektrotechnika
• elektroenergetyka (studia stacjonarne dualne)
• elektromechatronika (studia stacjonarne dualne)
• elektroenergetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• elektromechatronika (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• systemy komputerowe
• informatyka w zarządzaniu

Logistyka (studia stacjonarne)
• logistyka handlu i usług
• logistyka produkcji

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
• diagnostyka i eksploatacja maszyn
• diagnostyka samochodowa
• komputerowe wspomaganie produkcji

W przygotowaniu:

Architektura krajobrazu
Dietetyka
Pedagogika studia II stopnia (magisterskie)*

*po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.

PWSZ w Lesznie zaprasza na Królewnę Śnieżkę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie serdecznie zaprasza na spektakl o Królewnie Śnieżce. Ws

...

Pedagogika II stopnia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, na kierunku pedagogika, został...

PWSZ w Lesznie zaprasza na piknik juwenaliowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie zaprasza 19 maja 2016 r. na piknik juwenaliowy w godzinac...

Wybory Miss Polski Studentek PWSZ w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wystąpi w roli gospodarza i or...

Nowatorskie studia dla inżynierów na PWZS w Lesznie

Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju czy regionu odgrywa kadra nowocześnie wykształconych inży...

Lokalizacja