Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego na rynku pracy

Na Wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonują Konwenty Pracodawców lub Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Do ich najważniejszych zadań należy m.in. opiniowanie programów kształcenia nowopowstających kierunków i specjalności, realizacja wspólnych inicjatyw z Wydziałami, wsparcie w organizacji atrakcyjnych programów praktyk na Wydziałach. Wszystko po to, aby nasi studenci w chwili otrzymania dyplomu dysponowali nie tylko wiedzą, ale także umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do podjęcia zatrudnienia.

Studentów aktywizujemy i wspieramy na wiele różnych sposobów. Uniwersyteckie Biuro Karier realizuje każdego roku dwie edycje Targów Pracy i Praktyk Kampus Kariery, doradcy kariery z Biura codziennie udzielają bezpłatnych konsultacji przybliżając studentom standardy rekrutacyjne w Polsce i na świecie, prowadząc warsztaty i szkolenia, konsultując dokumenty aplikacyjne czy prowadząc symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Doradztwo i coaching prowadzone są w postaci bezpośrednich spotkań w siedzibie Biura lub w formie distance counselling.

Nasze wysiłki nie idą na marne. Świadczy o tym fakt, że absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego są pożądanymi na rynku pracy specjalistami, którzy po ukończeniu studiów – a często jeszcze przed odebraniem dyplomu – nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w branżach zgodnych z ich kompetencjami. Część z nich decyduje się dołączyć do naszej kadry, by kontynuować pracę naukową w obrębie macierzystej uczelni.