Jaki zawód wybrać - wybór kariery zawodowej

Często słyszysz to pytanie z ust rodziców, dziadków, czy znajomych: kim chciałbyś zostać?

Lekarzem, prawnikiem, nauczycielem, psychologiem? Może architektem, grafikiem, tłumaczem, pilotem wycieczek? Marzy Ci się praca polityka, urzędnika unijnego, policjanta, żołnierza, informatyka albo dziennikarza? Kusi Cię profesja kosmetologa, dietetyka, fizjoterapeuty?

Ilość dostępnych zawodów przyprawa o zawrót głowy, a przecież z roku na rok powstają nowe, których kiedyś nie było.

Czy słyszeliście 20 lat temu o webmasterach, brokerach informacji, trendsetterach, testerach gier, researcherach, programistach aplikacji mobilnych, coachach, animatorach czasu wolnego, groomerach, konsultantach ślubnych, tajnych klientach czy zoopsychologach?


KATALOG ZAWODÓW - ZOBACZ WIĘCEJ

Świadomość, w jak szybkim tempie zmienia się otaczający nas świat powoduje, że nie możemy do końca przewidzieć, jakie zawody będą popularne i pożądane za kilka czy kilkanaście lat. Możemy jedynie prognozować, w jakim kierunku warto się kształcić i jakie kompetencje zdobywać.

Niemal każdy marzy o pracy atrakcyjnej, dobrze płatnej, dającej możliwości rozwoju, samorealizacji. Aby taki cel stał się realny, warto już na etapie wyboru studiów poświęcić trochę czasu na pogłębioną analizę własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron, zainteresowań, aby dokonać wyborów świadomych, minimalizując ryzyko niezadowolenia i rozczarowania.

Jaki zawód wybrać, by nie żałować po latach swoich wyborów?

Jak uniknąć pułapki rozczarowania i poczucia zmarnowanego czasu?

Oto garść porad.


Bądź świadom swoich predyspozycji

Czy są takie przedmioty w szkole, których nauka przychodzi Ci z łatwością i daje satysfakcję? Czy jest jakaś dziedzina, w której czujesz się szczególnie dobry? A może posiadasz jakiś szczególny talent? Masz lotny umysł ścisły? Jesteś doskonały w sporcie? Posiadasz umiejętności lingwistyczne? Działasz w sposób uporządkowany, a może masz twórcze podejście do rozwiązywania problemów? Odpowiedz sobie na te podobne pytania. Poświęć dłuższą chwilę na to, by poznać siebie lepiej. Ogromną pomocą byłoby spotkanie lub nawet kilka spotkań z profesjonalnym doradcą zawodowym, który posiada pogłębione testy, diagnozujące predyspozycje zawodów. Takie testy, to o wiele lepsze, bardziej wiarygodne narzędzia, niż popularne psychozabawy dostępne w Internecie. Zajęcia z doradcami zawodowymi są od pewnego czasu fakultatywnym punktem programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Dobrze byłoby, żeby tego typu konsultacje stały się normą, nie wyjątkiem.

Rynek pracy za kilka lat – czy aby nie wróżymy z fusów?

Decydując o wyborze kierunku studiów, a co za tym idzie, przyszłego zawodu, warto znać aktualną i prognozowaną sytuację na rynku pracy. Dobrze jest wiedzieć jeszcze przed dokonaniem wiążącego wyboru, czy absolwenci danej – aktualnie obieranej za cel - specjalizacji nie napotykają już teraz znaczących problemów ze znalezieniem pracy z powodu przesycenia rynku specjalistami danej profesji. Inaczej dylemat „jaki zawód wybrać” nie ma wiarygodnego oparcia w bliższej i nieco dalszej perspektywie czasowej. Choć trudno przewidzieć z większą dokładnością, na jakie zawody będzie popyt za pięć czy dziesięć lat (być może nawet jeszcze nie powstały!), znamy dziedziny, które już teraz rozwijają się i w dalszym ciągu będą doświadczać progresu: sektor finansów i ubezpieczeń, technologie informatyczne, usługi związane z branżą zdrowotną, itp. Jeśli chodzi o specjalizacje, które w tej chwili są oblegane, trudno powiedzieć, jaka będzie sytuacja za kilka lat. Nie tak dawno doświadczyliśmy nadprodukcji europeistów, politologów, czy nawet filologów obcych po najpopularniejszych kierunkach językowych.

Rozwijaj pasje, nie zapominaj też o uniwersalnych kompetencjach

Paulo Coehlo, wyszydzany w internetowych memach, rzekłby: „podążaj za własną legendą”. Sformułujmy to w nieco inny sposób: nie zapominaj o swoich pasjach, zainteresowaniach – rozwijaj je, czy to idąc na studia pogłębiające w danym kierunku, czy po prostu doskonaląc się w tym, co Cię najbardziej interesuje. Często bywa tak, że same studia nie uczą konkretnego zawodu, a dają solidną podstawę pod wykonywane w przyszłości zawodowe obowiązki, uczą też umiejętnej selekcji informacji oraz priorytetyzacji zadań. Często ścieżka kariery zawodowej staje się wypadkową ukończonych studiów oraz życiowych pasji. W pracy tego rodzaju poziom satysfakcji, nie tylko tej finansowej, jest zwykle największy.

Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, istotną rolę odgrywa też znajomość języków obcych oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Nie w każdym przypadku w celu zdobycia nowej wiedzy czy umiejętności – czasem przydatny będzie zaledwie fragmentaryczny wycinek jakiegoś zagadnienia – trzeba będzie udać się na studia zagranicą. Co więcej, nie będzie nawet konieczności wstawania z krzesła. Dzięki Internetowi zdobywanie wiedzy na odległość jest jak najbardziej na wyciągnięcie ręki.


Warto pamiętać o trendzie, jakim jest tzw. kształcenie ustawiczne (lifelong learning). Nawet jeśli nie staniecie przed koniecznością zmiany zawodu, w większości profesji kładzie się duży nacisk na samokształcenie.

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY, SZKOLENIA - ZOBACZ WIĘCEJ