Gdy przychodzą ciepłe majowe dni, a w parkach zakwitają kasztany - to znak, że MATUR nastał czas :-)


MATURY 2017

Tegoroczni maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości będą zdawać obowiązkowo cztery egzaminy pisemne oraz dwa egzaminy ustne. W tym zakresie obecna matura nie różni się od zeszłorocznej.

Podczas matury 2017 obowiązkowe są dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W przypadku egzaminów ustnych nie określa się ich poziomu.Abiturienci przystąpią także do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Oprócz tego każdy maturzysta ma również obowiązek przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu z grupy przedmiotów dodatkowych, który będzie zdawany tylko na poziomie rozszerzonym.


Wśród języków obcych nowożytnych macie do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język włoski
 • język hiszpański
 • język rosyjski

Absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej przystąpią obowiązkowo również do matury z języka mniejszości (egzamin ustny oraz pisemny).

Maturalne przedmioty dodatkowe

Każdy maturzysta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych (oprócz jednego obowiązkowego). Maksymalnie może to być pięć przedmiotów. Z opcji tej najczęściej korzystają te osoby, które planują studia na popularnych, prestiżowych i mocno obleganych kierunkach studiów.

Egzamin z przedmiotu dodatkowego należy zdawać na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • języki obce nowożytne
 • język łaciński i kultura antyczna
 • języki mniejszości narodowej lub etnicznej
 • język regionalny
 • WOS

Matura ustna z języka polskiego w 2017 rok


Od roku 2015 matura z języka polskiego w części ustnej ma zmienioną formułę. Po wylosowaniu pytania maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na własną wypowiedź. Kolejne 5 minut przeznaczone będzie na dyskusję z egzaminatorami.

W 2016 roku zmodyfikowano sposób przebiegu ustnego egzaminu z języka polskiego. Zmianie uległy procedura oraz zasady losowania pytań egzaminacyjnych, co ma uniemożliwić maturzystom wcześniejsze poznanie treści pytań.

Ważne zmiany w maturach 2017

Od 2017 roku maturzyści będą mieli możliwość, aby odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów maturalnych. Odwołanie takie będzie można złożyć do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozpatrywać je będzie doświadczony egzaminator oraz przedstawiciel środowiska akademickiego.

Kalendarz matur 2017

Wszystkie terminy dotyczące pisemnych i ustnych matur, egzaminów dodatkowych, ogłoszenia wyników, przekazania świadectw szkołom, sesji poprawkowych znajdziecie w naszym KALENDARZU MATURZYSTY

Interesuje Cię Matura międzynarodowa?

Szczegółowe informacje na temat Internetional Baccalaureate Diploma znajdziesz TUTAJ

Jak walczyć z maturalnym stresem?

Śnią Ci się w nocy koszmary? Oblewają Cię zimne poty? Czujesz ucisk na żołądku? Skrajne emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem? Jeżeli czujesz, że na samą myśl o zbliżającej się maturze robi Ci się słabo - zajrzyj TUTAJ