Powiedzmy sobie szczerze - program matury międzynarodowej nie jest lekki i łatwy. Przeciwnie, można go określić mianem - wymagający, prestiżowy, elitarny. Ale z dyplomem IB w kieszeni macie zapewnione studia na najlepszych uczelniach w Polsce i na świecie. Zatem warto podjąć trud i zdać maturę międzynarodową.

Każdy absolwent posiadający maturę międzynarodową może złożyć dokumenty aplikacyjne na polskiej oraz zagranicznej uczelni, która honoruje Internetional Baccalaureate Diploma. W Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku.

IB Diploma Programme realizują wybrane licea – ich alfabetyczna lista poniżej:

Białystok
• II Liceum Ogólnokształcące im Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Bydgoszcz
• IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
• International School of Bydgoszcz

Gdańsk
• III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Gdynia
• III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gliwice
• I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Kalisz
• II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Katowice
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
• III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Kielce
• VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kraków
• Kolegium Europejskie w Krakowie
• VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
• British International School of Cracow
• International School of Kraków

Leszno
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

Lublin
• I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Łódź
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
• Szkoła Europejska w Łodzi

Poznań
• II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
• International School of Poznan

Płock
• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku

Szczecin
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
• Szczecin International School

Tarnów
• II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Warszawa
• International European School of Warsaw
• Meridian International School
• XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
• II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
• The British School w Warszawie
• Liceum Amerykańskie w Warszawie
• I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek nr 54 w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła z Tarsu w Warszawie
• International American School
• 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy w Warszawie

Wrocław
• V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
• Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu
• International High School of Wroclaw

Jak wygląda nauka w programie międzynarodowej matury?

IB Diploma Programme trwa dwa lata przypada na II i III klasę liceum. W klasie pierwszej uczniowie realizują polską podstawę programową, jednak szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności językowych.

Każdy uczeń sam wybiera sześć przedmiotów, których chce się uczyć w ramach programu i z których następnie będzie zdawał maturę. Uczeń sam wybiera poziom, na którym chce uczyć się danego przedmiotu. Co najmniej 3 i maksymalnie 4 przedmioty muszą być na poziomie rozszerzonym (HL - High Level), a pozostałe na podstawowym (SL - Standard Level). Taki system kształcenia umożliwia uczniom zarówno zdobycie szerokiej ogólnej wiedzy, jak i pogłębienie zagadnień, które ich szczególnie interesują. Językiem wykładowym programu jest język angielski i w tym języku również odbywają się egzaminy końcowe z wyłączeniem języka ojczystego.

Poniżej przybliżamy trzy obowiązkowe elementy Interantional Baccalaureate Diploma Programme: Extended Essay, Theory of Knowledge i Creativity, Action, Service

Extended Essay (EE) - to pisemna praca badawcza na wybrany przez ucznia temat. Powinna zawierać około 4000 słów. W jej ramach uczeń zgłębia i opisuje interesujące go zagadnienie związane z jednym z przedmiotów, które wybrał spośród sześciu grup lub takie, które ma charakter interdyscyplinarny, odnoszący się do kilku dziedzin. W celu napisania Extended Essay uczeń prowadzi własne badania, a cała praca ma formę spójnej pracy naukowej. Proces tworzenia EE opiera się na współpracy z nauczycielem nadzorującym pracę.

Theory of Knowledge (TOK) - to kurs, który ma na celu przybliżenie uczniom natury wiedzy i to, jak to się dzieje, że wiemy to, co wiemy. Fundamentalnym pytaniem, które wyznacza tok zajęć jest: “Skąd to wiemy?”, a kurs odnosi się zawsze do przedmiotów, jakie dobrał uczeń w ramach programu. Ten przedmiot należy do trudnych i wymagających, ale posiadających ogromny wpływ na powodzenie w dalszej nauce i pracy.

Creativity, Action, Service (CAS) - przygotowuje ucznia do wprowadzania misji i idei IB w swoje własne życie. Creativity odnosi się do sztuki, wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia, Action związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, natomiast Service nakierowuje na pracę dobroczynną i społeczną. Kurs ma za zadanie pomóc zrozumieć pozycje jednostki w społeczności. W jego ramach każdy uczeń realizuje projekt CAS.

Zalety międzynarodowej matury:

  • Uczeń sam określa, czego chce się uczyć przez dwa lata programu i na jakim poziomie przyswajać będzie tę wiedzę.
  • Umiejętności posługiwania się językiem obcym rosną błyskawicznie, nieporównywalnie do poziomu w tzw. zwykłych klasach. Wynika to z faktu, iż szkoły realizujące IB prowadzą lekcje w całości (oprócz języka ojczystego) w języku obcym. Siłą rzeczy - rozmawiasz, odpowiadasz, piszesz testy w danym języku (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim), posługujesz się nim codziennie. O korzyściach wynikających z perfekcyjnej znajomości języka nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
  • Maturzysta z dyplomem IB może studiować na dowolnej uczelni w swoim kraju oraz na całym świecie. Staje się członkiem międzynarodowej społeczności. Może korzystać z międzynarodowych stypendiów naukowych, uczestniczyć w konferencjach, obozach, sympozjach.
  • Uczeń realizujący program IB może wykazać się swoimi talentami i pomysłowością w dwóch prezentowanych powyżej kursach - Extended Essay (EE) oraz Creativity Action Service (CAS). Sam może sobie wybrać i realizować te zagadnienia, które go pasjonują, a przy tym wszystkim uzyskać punkty i lepszą ocenę z matury.

W skład egzaminu maturalnego wchodzą:

• oceny z egzaminów końcowych,
• oceny z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych przez uczniów w ciągu dwóch lat trwania programu,
• zaliczony Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service)

W systemie IB uczniowie oceniani są w skali od 1 do 7. Z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i trzy punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 pod warunkiem, ze wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.

Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki!