Dzisiaj, w poniedziałek 4 maja 2015 r. ponad 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych pisało egzamin maturalny z języka polskiego.

Na maturze pisemnej z języka polskiego maturzyści pisali wypracowanie oraz rozwiązali część testową. Na rozwiązanie arkusza maturalnego z języka polskiego mieli 170 minut.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym musi być napisana na przynajmniej 30 proc., aby absolwent uzyskał świadectwo dojrzałości.

Tematy na tegorocznej maturze z języka polskiego to: Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa oraz analiza wiersza amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop „Ta jedna sztuka”.

Maturzyści z technikum wybierali jeden z dwóch tematów: wykorzystywanie władzy absolutnej na podstawie opowiadania Bolesława Prusa „Z legend dawnego Egiptu” oraz wizerunek matki w "Dziadach, części III" Adama Mickiewicza i powieści "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym maturzyści musieli także odpowiedzieć na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. Wśród nich był artykuł prof. Jerzego Bralczyka z tygodnika "Polityka" pt. "Co się nosi w mówieniu?".

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który zdają maturę w nowej formule. Z kolei obecni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową.

Jutro, 5 maja będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.