MOC z Harvard Business School przeniesiona na UE w Poznaniu

Program studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu został poszerzony o nowy, unikatowy przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany na Harvard Business School. Autorem modułu jest wybitny ekonomista, specjalista w dziedzinie strategii organizacji i konkurencyjności międzynarodowej, wykładowca HBS – prof. Michael Porter.

Program Microeconomics of Competitiveness (MOC) został stworzony w 2002 r. jako platforma współpracy dydaktycznej i naukowej pomiędzy uczelniami z całego świata. Głównym celem MOC jest zwiększanie konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy i współpracę między przywódcami sektora prywatnego, publicznego i przedstawicielami świata nauki. Sieć uczelni współpracujących w ramach MOC obejmuje obecnie ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do blisko 36 tys. studentów. W październiku 2014 r. do uczelni współpracujących w ramach MOC dołączył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dla naszej Uczelni to kolejny, istotny krok w procesie budowania oferty edukacyjnej na najwyższym, międzynarodowym poziomie – mówi dr Piotr Trąpczyński, koordynator przedmiotu MOC na UEP.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wprowadzając przedmiot Microeconomics of Competitiveness do programu nauczania w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej oraz programu Executive MBA, chce nie tylko wykorzystać ogromne doświadczenie dydaktyczne zagranicznego partnera, lecz również wzbogacać własny program studiów dla przyszłej i obecnej kadry menedżerskiej. Uczestnictwo UEP w programie MOC umożliwia wzbogacenie oferty dydaktycznej o wartościowy przedmiot, wprowadzając, oprócz nowych treści, również sprawdzone metody dydaktyczne. Chodzi w szczególności o znaną na świecie harwardzką metodologię pracy nad studiami przypadku – wyjaśnia dr Piotr Trąpczyński.

Co więcej, udział w programie stwarza dodatkowe możliwości nawiązywania kontaktów naukowych pomiędzy UEP a innymi instytucjami partnerskimi na całym świecie. Zajęcia z przedmiotu Microeconomics of Competitiveness prowadzone są w języku angielskim wyłącznie w oparciu o wspomniane studia przypadku oraz zespołową pracę analityczną.

Szczególny nacisk kładziony jest na czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie, uświadamiając, jak istotne są wzajemne powiązania pomiędzy otoczeniem biznesowym a działaniami firm.