Politechnika Częstochowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Częstochowska powstała w 1949 r. jako Szkoła Inżynierska, wówczas z jednym Wydziałem Mechanicznym.

W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Od chwili jej powstania mury Politechniki Częstochowskiej opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów.

Obecnie Politechnika Częstochowska jest największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Jest ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, który współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

Politechnika Częstochowska oferuje studia na 6 Wydziałach, 27 kierunkach w 77 różnych specjalnościach.

Szczegóły oferty edukacyjnej znajdują się na stronach wydziałowych.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • informatyka
 • maszyny i systemy energetyczne

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 • fizyka techniczna
 • inżynieria materiałowa
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • technologia szkła i ceramiki

Wydział Elektryczny

 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka

Wydział Budownictwa

 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Wydział Infrastruktury i Środowiska

 • inżynieria środowiska
 • energetyka
 • biotechnologia

Wydział Zarządzania

 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością produkcji
 • logistyka
 • informatyka i ekonometria
 • zdrowie publiczne
 • angielski język biznesu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie w turystyce i sporcie
 • management (po angielsku)

Informacje na temat rekrutacji