Politechnika Warszawska, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Jej tradycja sięga początków XIX wieku. Obecnie strukturę uczelni tworzy 18 wydziałów w Warszawie oraz 2 w Filii Politechniki w Płocku. Poniższa oferta obejmuje kierunki studiów stacjonarnych I stopnia. Naukę można podjąć także na studiach II stopnia oraz w trybie niestacjonarnym.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe

Wydział Architektury

 • architektura i urbanistyka

Wydział Chemiczny

 • biotechnologia
 • technologia chemiczna

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • elektronika
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • telekomunikacja
 • electrical and computer engineering - studia w języku angielskim

Wydział Elektryczny

 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • electrical engineering - studia w języku angielskim

Wydział Fizyki

 • fizyka techniczna
 • fotonika

Wydział Geodezji i Kartografii

 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Inżynierii Lądowej

 • budownictwo
 • civil engineering - studia w języku angielskim

Wydział Inżynierii Materiałowej

 • inżynieria materiałowa

Wydział Inżynierii Produkcji

 • automatyka i robotyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • papiernictwo i poligrafia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Środowiska

 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • environmental engineering

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • informatyka
 • matematyka
 • computer science - studia w języku angielskim

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • aerospace engineering - studia w języku angielskim
 • power engineering - studia w języku angielskim

Wydział Mechatroniki

 • automatyka i robotyka
 • mechatronika
 • inżynieria biomedyczna
 • mechatronics - studia w języku angielskim

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • edukacja techniczno – informatyczna
 • inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika

Wydział Transportu

 • transport

Wydział Zarządzania

 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • management - studia w języku angielskim

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • technologia chemiczna

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 • ekonomia

Informacje na temat rekrutacji.