Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia oferuje 14 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe.

Studenci z innych krajów uczą się medycyny i stomatologii w języku angielskim od 1996 roku.

PUM uczestniczy w programie Erasmus+. Studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni w Norwegii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Słowenii i Litwy, z którymi uczelnia ma podpisane umowy. Udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie nowych doświadczeń naukowych, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury i zwyczajów innych narodów.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 • kierunek lekarski

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • higiena dentystyczna

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 • biotechnologia
 • analityka medyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • dietetyka
 • fizjoterapia
 • ratownictwo medyczne
 • psychologia zdrowia
 • położnictwo
 • pielęgniarstwo
 • kosmetologia
 • administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Informacje na temat rekrutacji