Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych Fundacji Perspektywy. 

Po­niższa gra­fi­ka pre­zen­tu­je kryteria oceny szkół wyższych ma­gister­skich:

 

 

Poniżej prezentujemy Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w kolejności rankingowej:


1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu 
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
5 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
6 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu 
7 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 
8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu 
9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 
13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 
14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
16= Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 
16= Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 
20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 
20+ Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rot. W. Pileckiego w Oświęcimiu 
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku