W najnowszym rankingu szkół wyższych przeprowadzonym przez Perspektywy w roku 2016 zwyciężył Uniwersytet Warszawski (100%), wyprzedzając o 1,8 % Uniwersytet Jagielloński (98,2) Na trzecim miejscu ponownie znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,3%).

Tuż za trzema uniwersytetami silną grupą idą trzy najlepsze polskie politechniki: Politechnika Warszawska (81,7%), Politechnika Wrocławska (77,3%), a tuż za nią znakomita Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (77,2%).

W grupie uczelni niepublicznych prym wiedzie Akademia Leona Koźmińskiego, która obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), to takie, które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W rankingu Perspektyw uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

W raningu uwzględniowo następujące kryteria:

Poniżej prezentujemy pierwszą 50-tkę uczelni akademickich:


1 - Uniwersytet Warszawski 
2 - Uniwersytet Jagielloński 
3 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
4 - Politechnika Warszawska 
5 - Politechnika Wrocławska 
6 - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
7 - Uniwersytet Wrocławski 
8 - Warszawski Uniwersytet Medyczny 
9 - Gdański Uniwersytet Medyczny 
10 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
11 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
12 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
13 - Uniwersytet Śląski w Katowicach 
14 - Politechnika Łódzka 
15 - Politechnika Gdańska 
16 - Uniwersytet Łódzki 
17 - Politechnika Poznańska 
18 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
19 - Politechnika Śląska w Gliwicach 
20 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
21 - Uniwersytet Gdański 
22 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
23 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
24 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
25 - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
26 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
27 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
28 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
29 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
30 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
31 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
32 - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
33 - Politechnika Lubelska 
34 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
35 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
36 - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
37 - Uniwersytet w Białymstoku 
38 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
39 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
40 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
41 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
42 - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
43 - Politechnika Częstochowska 
44 - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 
45 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
46 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
47 - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
47 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
49 - Politechnika Opolska 
50 - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie