Tegoroczny ranking uczelni 2016 według typów kształcenia, przeprowadzony przez Perspektywy, przedstawia się następująco:

 

Uniwersytety 

1 Uniwersytet Warszawski
2 Uniwersytet Jagielloński
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
4 Uniwersytet Wrocławski
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 
7 Uniwersytet Łódzki 
8 Uniwersytet Gdański
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
12 Uniwersytet w Białymstoku 
13 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
14 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
15 Uniwersytet Opolski 
15 Uniwersytet Rzeszowski 
15 Uniwersytet Szczeciński 
15 Uniwersytet Zielonogórski 
16 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
16 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Uczelnie techniczne 

1 Politechnika Warszawska 
2 Politechnika Wrocławska 
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
4 Politechnika Łódzka 
5 Politechnika Gdańska 
6 Politechnika Poznańska 
7 Politechnika Śląska w Gliwicach 
8 Politechnika Lubelska 
9 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
10 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
11 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
12 Politechnika Częstochowska 
13 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 
14 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
15 Politechnika Opolska 
16 Politechnika Białostocka 
16 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
16 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 
17 Politechnika Koszalińska 
18 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
19 Akademia Morska w Gdyni

 

Uczelnie ekonomiczne 

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
4 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Uczelnie medyczne 

1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3 Gdański Uniwersytet Medyczny 
4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
5 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
7 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
11 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Uczelnie rolnicze 

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
4 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
5 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Uczelnie pedagogiczne 

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
3 Akademia Pomorska w Słupsku 

 

Akademie wychowania fizycznego 

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
2 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
3 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 
3 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach