Każdego roku studia architektoniczne cieszą się ogromnym powodzeniem kandydatów.

Sopocka Szkoła Wyższa proponuje kształcenie na kierunkach - architektura, architektura wnętrz oraz architektura krajobrazu.

Studia na architekturze realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia dla zawodu architekta. Ich ukończenie uprawnia do starania się o nadanie uprawnień zawodowych przez Izbę Architektów RP. Stosowne wymagania są określone przepisami regulującymi dostęp do zawodu architekta w Polsce.

Sopocka Szkoła Wyższa posiada własne pracownie zapewniające najwyższy standard nauczania (m.in prototypownia, pracownia nowych mediów, galeria).

Zajęcia odbywają się w małych grupach i studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania.

SSW gwarantuje swoim studentom praktyki zawodowe w najlepszych biurach architektonicznych i firmach deweloperskich.

W procesie rekrutacji na kierunku Architektura I stopnia, Architektura Wnętrz I i II stopnia przewidziano rozmowy kwalifikacyjne. Terminy rozmów w ramach tegorocznego naboru to:

  • I termin: 30 maja 2019 r.
  • II termin: 11 lipca 2019 r.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej należy pamiętać o przyniesieniu:

  • listu motywacyjnego do Dziekana Wydziału Architektury, w którym Kandydat przedstawia wybór uczelni oraz kierunku, swoje zainteresowania, a także ambicje zawodowe,
  • nagranym na płytę CD portfolio (z opisem imię, nazwisko, portfolio, kierunek studiów),
  • potwierdzeniu dokonania opłaty rekrutacyjnej 150 zł (może być potwierdzenie przelewu lub opłata na miejscu, wyłącznie gotówką).
  • portfolio, które Państwo budują. Portfolio powinno składać się z 4 prac: 2 kompozycje kolorowe, 2 kompozycje czarno-białe w formacie powyżej a4 w technice dowolnej. Można przynieść fakultatywne prace, co jest dodatkowym atutem dla kandydata.


Więcej informacji na stronie www SSW