Studiuj Pedagogikę na UZZM w Lubinie

Pedagogika należy do bardzo popularnych kierunków studiów. Utrzymujący się trend, wymogi rynku pracy i oczekiwania studentów spowodowały, że Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie już od ośmiu lat prowadzi kształcenie na tym kierunku oferując unikatowe specjalności. Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna to oferta, która zaciekawi na pewno niejednego kandydata.

Jak podają statystyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2011/2012 Pedagogika znalazła się na czwartej pozycji wśród najpopularniejszych kierunków studiów. Zgłosiło się na nie blisko 26000 kandydatów. Skąd taka popularność? Powodów na pewno jest bardzo wiele, są to m.in.: chęć wszechstronnego rozwoju, rozwinięcie kompetencji interpersonalnych, chęć niesienia pomocy innym, a także kształtowanie własnej osobowości. A co więcej?

- Kształcenie na kierunku Pedagogika podjąłem z chęci podniesienia kwalifikacji, które miały zaowocować dobrymi efektami w mojej dotychczasowej pracy zawodowej, ale nie tylko - mówi Karol Dźwigaj, absolwent Resocjalizacji oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej UZZM - Poza chęcią dokształcenia, chciałem także nabyć nowe umiejętności praktyczne. Wszystko to podczas studiów osiągnąłem. Nie przez przypadek wybrałem także właśnie lubińską Uczelnię. Po pierwsze kierowałem się opiniami swoich znajomych, po drugie programem kształcenia. Wyspecjalizowana kadra oraz dogodna lokalizacja także nie były bez znaczenia. Niezwykle ważna dla mnie okazała się także możliwość studiowania drugiej specjalności bezpłatnie. Takie wyróżnienie na pewno mobilizuje do dalszej pracy - podsumowuje absolwent.

Warto podkreślić, że studia pedagogiczne nie są wyłącznie przeznaczone dla osób młodych, dopiero po maturze, ale także dla osób dojrzałych, chcących cały czas się dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje oraz pragnących poczuć tzw. życie studenckie. Możliwość łączenia studiowania w trybie zaocznym z pracą zawodową oraz podniesienie swoich umiejętności i zdobycie nowej wiedzy, to główne czynniki, które przesądzą o wyborze UZZM przez osoby dojrzałe. Dlatego też jeśli ktoś planuje pracę na stanowisku nauczyciela, terapeuty, pedagoga lub też chce pracować w ośrodkach uzależnień, poradniach, służbie zdrowia lub w policji czy też prowadzić własny gabinet specjalistyczny może zdobyć do tego odpowiednie wykształcenie na lubińskiej Uczelni.

Społeczne zapotrzebowanie na pedagogów

W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych pedagogów przygotowanych do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Dlaczego? Otóż, nieprzystosowane społecznie osoby bardzo często mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności szkolnych, nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, a także sprawiają trudności wychowawcze. Pracę z nimi mogą podjąć tylko odpowiednio przygotowani (zarówno teoretycznie, jak i praktycznie) specjaliści. A jakie umiejętności może pozyskać absolwent lubińskiej Uczelni?

- Trzy lata spędzone na UZZM w Lubinie dostarczyły mi wiedzy, którą uważam za bezcenną - przyznaje Joanna Raksa, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowaczej oraz Resocjalizacji- Dopiero na studiach zrozumiałam, jakie są uwarunkowania zachowań nie tylko dzieci ale też i osób dorosłych, jakie są mechanizmy popychające ludzi do pewnych destruktywnych zachowań i co tak naprawdę jest w życiu ważne. Ta wiedza i zdobyte doświadczenie będą mi niezwykle przydatne nie tylko w pracy z ludźmi, ale przede wszystkim w codziennych kontaktach z innymi - podsumowuje absolwentka UZZM.

Dla kogo Pedagogika?

Studiowanie specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia, nowości którą oferuje Uczelnia, zapewni zdobycie wiedzy z zakresu m.in.: psychologii klinicznej, problemów patologii społecznej, metodyk pracy z rodziną, profilaktyki i terapii uzależnień oraz prawnych podstaw resocjalizacji. Jak podkreśla dr Renata Ilnicka, wykładowca na kierunku Pedagogika na UZZM - Ukończenie tej specjalności umożliwi przyszłym pedagogom podjęcie pracy m.in. w instytucjach resocjalizacyjno-wychowawczych w charakterze pedagoga konsultanta, nauczyciela-socjoterapeuty w szkołach podstawowych, placówkach interwencyjnych oraz szeroko pojętych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z kolei specjalność Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza kierowana jest do tych, którzy chcą zaznajomić się z pracą nauczyciela terapii pedagogicznej, pedagoga szkolnego, czy nauczyciela-wychowawcy w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna adresowana jest do osób, które pragną profesjonalnie zajmować się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach edukacyjnych i mogą być zatrudniony na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Teoria teorią, ale praktyka ponad wszystko!

Oprócz przedmiotów stricte teoretycznych lubińska Uczelnia dużo uwagi przykłada do zajęć praktycznych. Studenci Pedagogiki podczas 3-letniego kształcenia mają okazję do licznych wyjazdów terenowych i niepowtarzalną możliwość bycia w miejscach, które dla zwykłego człowieka byłyby niemożliwe do odwiedzenia. Potwierdzają to również absolwenci UZZM:

Anna Olszowiak, tegoroczna absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej docenia rolę wyjazdów terenowych. Jak przyznaje, szczególnie wrażenie zrobiły na niej spotkania z wychowankami Domu Dziecka i podopiecznymi Ośrodka Alzheimerowskiego i Zakładów Karnych. - Podczas spotkań terenowych, mieliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w istotnych dla nas - z punktu widzenia studiowanej specjalności - placówkach. Poznaliśmy dogłębnie pracę pedagoga oraz nabyliśmy nowe umiejętności.

Pełna oferta Uczelni oraz wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji dostępne są na stronie www.uzzm.pl