Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie zaprasza na praktyczny kierunek, jakim jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Te interdyscyplinarne studia kształcą specjalistów łączących wiedzę inżynierską z wiedzą menedżerską.

W Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji dostępny jest jako inżynierskie studia I stopnia. Naukę można kontynuować na tej samej uczelni, na studiach magisterskich, na kierunku zarządzanie.

Specjalności na studiach inżynierskich to:

  • inżynieria bezpieczeństwa pracy
  • inżynieria procesów produkcji
  • zarządzanie systemami jakości.

W zależności od wybranej specjalności absolwenci legitymują się określonymi kompetencjami.

Studia na specjalności inżynieria bezpieczeństwa pracy przygotowują studentów do pracy na stanowiskach związanych z bhp. Przedmioty na specjalności dotyczą zarządzania bezpieczeństwem pracy. Są to np.: projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy, audyt bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania, systemy i regulacje prawne ochrony pracy.

Inżynieria procesów produkcji to specjalność, gdzie studenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Przykładowe przedmioty związane z tą specjalnością to: podstawy kontrolingu, zarządzanie projektami, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy procesów technologicznych.

Zarządzanie systemami jakości jest przeznaczone dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania jakością. Studenci uczą się planowania, wdrażania i utrzymania wyżej wymienionych systemów. Nabywają kompetencje z zakresu zarządzania procesowego, audytu, oceny ryzyka, prawa gospodarczego, bhp, standardów jakości.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie zapewnia swoim studentom m.in.: praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy, małe grupy wykładowe, kameralną atmosferę, bibliotekę, dostęp do darmowego Internetu, stypendia oraz możliwość uczestniczenia w konferencjach i seminariach.

Więcej informacji o Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego oraz kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji można znaleźć na: http://www.uzzm.pl