Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 2008 r Akademia Ekonomiczna) powstał w 1926 r. jako Wyższa Szkoła Handlowa.

Obecnie jest uczelnią 5-wydziałową, kształcącą w systemie dwustopniowym.

Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata (lub inżyniera), po ukończeniu studiów II stopnia - tytuł magistra.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dostępna jest oferta studiów anglojęzycznych (patrz poniżej).

Życie studenckie na UE nie pozostawia żadnego studenta osamotnionym. O tym, co się dzieje w murach i poza murami UE w Poznaniu przeczytasz na stronie - https://ue.poznan.pl/pl/zycie-studenckie,c24/

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kształci studentów w ramach 5 Wydziałów:

Wydział Ekonomii

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Towaroznawstwa

Wydział Zarządzania

Oferta kierunków studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, wynikające z oczekiwać rynku pracy.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Chcesz realizować program kształcenia po angielsku?

Studia anglojęzyczne - zobacz TUTAJ

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Informacje dla Kandydatów na temat rekrutacji