Młodzi chemicy z całej Polski – głównie licealiści, spędzą na Politechnice Gdańskiej cztery, pełne naukowych wrażeń, dni. Na uczelni odbędzie się bowiem V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików (8­–11 września 2016).

Wydarzenie organizują Wydział Chemiczny PG oraz Wydział Chemii UG, czyli konsorcjum Gdańska Chemia Akademicka.

Uczestnicy forum wezmą udział w wykładach oraz warsztatach laboratoryjnych przygotowanych przez naukowców PG i UG (m.in.: „Chemia – 3D”, „Tajemnice mieszanin, czyli jak wykryć coś, czego nie widać?“, „Podstawy elektrochemii”, „Syntezy organiczne”, „Pierwiastki i związki chemiczne”, „Analiza kationów i anionów”, „Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska”). W programie przedsięwzięcia są także sesje plakatowe i prezentacje (obie mają charakter konkursowy). Podczas swoich wystąpień uczniowie opowiadać będą o najnowszych osiągnięciach z dziedziny chemii, prezentować zagadnienia z historii chemii albo omawiać wyniki własnych badań.

– Najlepsze prace zostaną nagrodzone grami komputerowymi z eksperymentami chemicznymi w rzeczywistości rozszerzonej, produkowanymi w założonej przez naszych absolwentów firmie SmartLab – mówi dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego V Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików, prodziekan ds. organizacji studiów na Wydziale Chemicznym PG.

– Na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzieć, że poziom prezentacji, tak ustnych jak i posterowych, jest bardzo wysoki. Miejmy nadzieję, że tegoroczne forum wpisze się w tę dobrą tradycję – dodaje dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski.

Forum powstało z inicjatywy Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ideę podjęło 10 wydziałów chemicznych czołowych polskich uniwersytetów i politechnik oraz Ogólnopolski Komitet Olimpiady Chemicznej (komitety okręgowe olimpiady rekrutują uczestników forum). Przeznaczone jest ono dla wybitnych uczniów szkół średnich, którzy – poza korzyściami „naukowymi” – biorą także udział w wydarzeniach kulturalnych oraz mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych organizujących forum.

Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików po raz pierwszy odbędzie się w Gdańsku. Wcześniej gościło w Krakowie (UJ), Lublinie (UMCS), Wrocławiu (UWr) oraz Warszawie (UW, PW). Politechnika Gdańska była współorganizatorem forum od samego początku.