Jakiego artykułu szukasz?

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa w Warszawie (WWSH) - kulturoznawstwo

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa proponuje studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia I stopnia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, dzielą się na dwa etapy.
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa w Warszawie (WWSH) - kulturoznawstwo

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie (WWSH) proponuje studia na kierunku kulturoznawstwo.

Studia I stopnia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, dzielą się na dwa etapy. Pierwszy, wspólny dla wszystkich słuchaczy, którego celem jest zbudowanie fundamentów solidnej wiedzy ogólnohumanistycznej (studenci zapoznają się z podstawami różnych dyscyplin naukowych: historii, historii i teorii literatury, historii sztuki, filozofii, socjologii, psychologii). Drugi wypełniają zajęcia specjalizacyjne dla wybranego kierunku i specjalności, rozwijające wiedzę szczegółową, jak i zajęcia praktyczne. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Jakie studia na kulturoznawstwie?

Program nauczania WWSH opiera się na nowoczesnym modelu kształcenia zintegrowanego. Pierwsze dwa semestry obejmują ćwiczenia i wykłady wspólne dla wszystkich kierunków (psychologia, socjologia, historia literatury, filozofia, historia sztuki, film, teatr, ochrona własności intelektualnej etc.). Od trzeciego semestru rozpoczynają się zajęcia specjalizacyjne z zakresu kulturoznawstwa, co umożliwia studentom przygotowanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Studenci odbywają obowiązkowe praktyki, dające okazję do sprawdzenia zdobytej wiedzy i nabytych sprawności w działaniu.

Ciekawe specjalności na studiach I stopnia:

 • wiedza o kulturze,
 • socjologia kultury,
 • kulturoznawstwo w turystyce śródziemnomorskiej,
 • teatrologia i filmoznawstwo,
 • sztuka fotografii w kulturze.

Studenci studiów magisterskich mają do wyboru:

 • kreatywne pisanie,
 • media relations,
 • kulturoznawstwo w turystyce,
 • wiedza o kulturze,
 • sztuka fotografii w kulturze.

Kulturoznawstwo to studia dla osób ciekawych świata, otwartych na to co obce, gotowych skonfrontować to co znane z odmiennością i różnorodnością kulturową współczesnego i minionego świata.

Co po studiach kulturoznawczych?

Miejsca, gdzie absolwenci kulturoznawstwa mogą podjąć pracę to agencje artystyczne, instytucje kultury, teatry, kina, galerie, muzea, biblioteki, agencje reklamowe, agencje organizujące imprezy masowe (koncerty, festiwale filmowe, teatralne), szeroko pojęte media (telewizja, radio, czasopisma, portale internetowe), administracja samorządowa. W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci mogą pracować w charakterze dziennikarzy kulturalnych, krytyków i komentatorów kultury, organizatorów eventów, animatorów kulturalnych, rzeczników prasowych, specjalistów ds. PR, specjalistów ds. wizerunku firmy.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie (WWSH) oprócz kulturoznawstwo oferuje studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także wiele ciekawych kierunków studiów podyplomowych.

Komentarze (2)

Bodziu
sama Białoruś tam studiuje! a poziom żenada
21.11.2015
21.07.2015
Ninti
Ta szkoła to dno, nie polecam! Okropny bałagan organizacyjny, nieprzygotowani wykładowcy, duża część zajęć w ogóle się nie odbywa.
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu