„Zarządzanie sieciami handlowymi” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Współpraca UEP z Grupą Muszkieterów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz oczekiwaniom pracodawców, poszerza ofertę studiów podyplomowych o kolejne zajęcia z praktykami biznesu. W ramach współpracy Uczelni z Grupą Muszkieterów utworzone zostały innowacyjne studia podyplomowe „Zarządzanie sieciami handlowymi”

Handel to obecnie sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej gospodarki. To także prawie 2 mln miejsc pracy, a w obszarach powiązanych z handlem kolejne 1,6 mln – czyli ponad 1/4 ogółu zatrudnienia. Sklepy wielkopowierzchniowe odpowiadają w tej chwili za 50% wielkości sprzedaży artykułów spożywczych. Stąd też, ze względu na swoją wielkość i złożoną strukturę, sektor ten potrzebuje doświadczonej i dobrze wyszkolonej kadry zarządzającej.

– Jest to dogodny moment, by podnosić swoje kwalifikacje, gdyż branża handlowa to jedna z najlepiej rozwijających się i przyszłościowych gałęzi biznesu – mówi Patrick Renault, prezes Grupy Muszkieterów w Polsce. – Z doświadczenia wiem, jak dużą wartość w rozwoju tej branży mają odpowiednio przygotowani pracownicy – dodaje.

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie sieciami handlowymi” na UEP został zaprojektowany tak, by zapewnić słuchaczom jak najlepsze przygotowanie do pracy w branży handlowej. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez doświadczonych wykładowców z UEP, jak i specjalistów z Grupy Muszkieterów, którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym.

– Bliska współpraca pomiędzy uczelniami i biznesem to działania praktykowane przez najlepsze uniwersytety ekonomiczne na świecie. Tym tropem od wielu lat podąża również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – mówi dr Bartłomiej Pierański, koordynator studiów podyplomowych „Zarządzanie sieciami handlowymi” na UEP.

– Podczas zajęć w ramach nowych studiów podyplomowych na naszej Uczelni studenci zyskają dostęp do unikatowego połączenia najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sieciami handlowymi z praktyczną wiedzą w tym zakresie w Pełnomocnik Rektora ds.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia podyplomowe „Zarządzanie sieciami handlowymi” dostępne są na stronie: http://www.podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.196.644.html

Dodatkowych informacji udzielają:
dr Bartłomiej Pierański, Koordynator studiów podyplomowych „Zarządzanie sieciami handlowymi” na UEP
tel.: 61 856 91 16, e-mail: bartlomiej.pieranski@ue.poznan.pl

Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji ITM Polska sp. z o.o.
tel.: 61 665 12 09, e-mail: eorepiuk@mousquetaires.com

Informacje o partnerach:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwija wszelakie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Uczelnia przewodniczy również licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pozwala na skuteczne podejmowanie przez studentów i absolwentów wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych na UEP potwierdzają liczne uczelniane rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników Uczelni. Poza dydaktyką, Uniwersytet dba o rozwój współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 260 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 223 supermarketów Intermarché i 114 Bricomarché. W Centrali Grupy w Poznaniu, w dwóch magazynach logistyc znych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie ponad 14 tys. osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 5 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii oraz Serbii.