Hippoterapeuta

Hipoterapia to jedna ze specjalnych rodzajów terapii. Głównie skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych fizycznie, ale też intelektualnie. Hipoterapeutą zostaje się nie ze względu na zarobki, ale na powołanie. Jest to bardzo ciężka praca, podczas której trzeba wyczuć nie tylko konia, ale przede wszystkim pacjenta, jego potrzeby, problemy. Wyodrębnić można trzy typy terapii: fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna oraz terapia z koniem. Hipoterapeutą są przede wszystkim pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, dla których możliwość pomagania innym jest swego rodzaju pasją.

Predyspozycje

Najważniejsza jest umiejętność jazdy konnej na poziomie L. Hipoterapeuta to osoba, która czuje empatię wobec swoich pacjentów, nie boi się im pomóc, dlatego dobrze, jeśli oprócz umiejętności jeździeckich i przebytego szkolenia, posiada umiejętności z zakresu psychologii, rehabilitacji czy pedagogiki. Hipoterapeuta musi potwierdzić swoje zdrowie zaświadczeniem od lekarza oraz mieć minimum maturalne wykształcenie.

Jak zostać hipoterapeutą?

Aby zostać hipoterapeutą najlepiej ukończyć kurs. Składa się on z kilku etapów: pierwszym z nich jest egzamin jeździecki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozpoczyna się dziesięciodniowe sesje wykładowe, podczas których prowadzone są wykłady z medycyny, psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, hipologii i hipoterapii. Po zdaniu wszystkich egzaminów konieczne jest odbycie praktyki, po której ostatecznie przystępuje się do egzaminu ustnego, podczas którego trzeba opracować program rehabilitacyjny. Zawód hipoterapeuty można zdobyć także na niektórych AWF na kierunku fizjoterapia.

Gdzie do pracy?

Hipoterapeuta może zdobyć pracę w placówkach leczniczych, fundacjach oraz stadninach konnych. Czasem może uzyskać umowę o pracę, jednak częściej są to zlecenia lub umowy o dzieło.

Zarobki

Trzeba zaznaczyć, że hipoterapeutą nie może pracować tylko z myślą o wynagrodzeniu. To swego rodzaju misja. Zarobki wahają się od 20 zł do 60 zł za godzinę terapii.

Komentarze (0)

No comments found