Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biostatystyka

Medycyna, statystyka oraz informatyka w jednym - to właśnie Biostatystyka!

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej).

Studia odwołują się do:

 • wiedzy matematycznej z zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych,
 • wiedzy informatycznej w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych, czy przygotowywania makr złożonych analiz biostatystycznych,
 • wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

Dla kogo studia na kierunku biostatystyka

Studia przewidziane są dla osób lubiących nauki przyrodnicze i ścisłe, myślących o wykonywaniu w przyszłości zawodów związanych z medycyną. To kierunek z jednej strony czysto teoretyczny, łączący w sobie wiele elementów matematyki oraz informatyki, a z drugiej - praktyczny, zapewniający konkretne umiejętności z dziedziny nauk medycznych oraz farmacji.

Program kształcenia na kierunku biostatystyka

Przykładowe przedmioty na kierunku Biostatystyka to:

 • technologie informacyjne
 • podstawy logiki i teorii mnogości
 • analiza matematyczna
 • algorytmy i struktury danych
 • programy edycji raportów
 • podstawy programowania
 • pakiety statystyczne
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • algebra liniowa
 • metody nieparametryczne
 • modele liniowe
 • analiza danych dyskretnych
 • podstawy analizy przeżycia
 • projektowanie eksperymentów biomedycznych
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • ginekologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • zdrowie publiczne
 • analiza danych wielowymiarowych
 • metody biostatystyczne w epidemiologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biostatystyka

Podczas rekrutacji punktowany jest jeden przedmiot maturalny wybrany spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku biostatystyka

Absolwenci biostatystyki zdobędą podstawy do zatrudnienia w instytucjach, które gromadzą i przetwarzają dane medyczne: w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, firmach prowadzących próby kliniczne na zlecenie itd.

Opinie o kierunku biostatystyka

Biostatystyka była moim drugim wyborem, kiedy nie dostałem się na medycynę. Nie żałuję – program studiów spełnia moje oczekiwania i daje nadzieję na konkretną pracę w zawodzie po ukończeniu kierunku. Adrian, student Biostatystyki.

Jak zapewniają uczelnie, obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny, co daje szerokie możliwości znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku biostatystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek biostatystyka

W których miastach można studiować kierunek biostatystyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu