Bisuness administration

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie specjalistów o szerokiej wiedzy i umiejętnościach w zakresu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym, posługujących się biegle biznesowym językiem angielskim, potrafiących prowadzić negocjacje, zarządzać projektami o charakterze międzynarodowym oraz utrzymywać relacje społeczne w międzykulturowym środowisku.

Perspektywy pracy dla absolwentów:

koncerny międzynarodowe charakteryzujące się interkulturowym środowiskiem pracy, firmy zajmujące się handlem zagranicznym, zarówno importem, jak i eksportem, agencje i urzędy publiczne zajmujące się obsługą podmiotów zagranicznych, polskie przedstawicielstwa firm międzynarodowych, przedsiębiorstwa rozważające ekspansję na rynek międzynarodowy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found