Bisuness administration

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie specjalistów o szerokiej wiedzy i umiejętnościach w zakresu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym, posługujących się biegle biznesowym językiem angielskim, potrafiących prowadzić negocjacje, zarządzać projektami o charakterze międzynarodowym oraz utrzymywać relacje społeczne w międzykulturowym środowisku.

Perspektywy pracy dla absolwentów:

koncerny międzynarodowe charakteryzujące się interkulturowym środowiskiem pracy, firmy zajmujące się handlem zagranicznym, zarówno importem, jak i eksportem, agencje i urzędy publiczne zajmujące się obsługą podmiotów zagranicznych, polskie przedstawicielstwa firm międzynarodowych, przedsiębiorstwa rozważające ekspansję na rynek międzynarodowy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Brak wyników.

Komentarze (0)

Brak komentarzy