Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekoenergetyka (makrokierunek)

Makrokierunek ekoenergetyka oferowany jest na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program studiów na kierunku ekoenergetyka zakłada przekazanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska.

Student powinien mieć umiejętności wykorzystania tej wiedzy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki.

Kończąc studia na kierunku ekoenergetyka absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ekoenergetyka

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Dla kogo studia na kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekoenergetyka (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek ekoenergetyka (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek ekoenergetyka (makrokierunek)

Komentarze (1)

KeytFus
502 Cytotec Venta Online Usa http://viacialisns.com/# - Buy Cialis Medicament Cialis 20mg Buy Cialis Supreme Suppliersmumbaiindia
22.02.2020

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański