Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Kompetencje nabywane przez studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw to:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;
 • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;
 • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;
 • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;
 • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;
 • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przedmioty zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i pozostałe. W ramach przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach przedmiotów wybieralnych przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw pozyskawiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Dla kogo studia na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
W których miastach można studiować kierunek ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie