European and international business law and EU administration

European and International Business Law and EU Administration to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w języku angielskim.

Studia mają na celu kształcić specjalistów swobodnie poruszających się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Studenci zdobędą unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki międzynarodowej, systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej, międzynarodowego i europejskiego prawa handlowego, podatkowego, przedsiębiorczości elektronicznej, bankowości europejskiej, międzynarodowego arbitrażu handlowego i podstaw przedsiębiorczości.

Jaka praca po tym kierunku studiów?

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji publicznej i instytucjach międzynarodowych, będą mogli podejmować działalność gospodarczą na skalę europejską i międzynarodową; będą ekspertami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na międzynarodowych rynkach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Komentarze (0)

Brak komentarzy